• office@smartree.com
  • 021 301 90 90
 

Care sunt situatiile in care angajatorul poate aplica o sanctiune disciplinara salariatului

27 Feb. 2023

Nu de putine ori angajatorii sunt pusi in situatia dificila de a lua masuri de sanctionare a unui salariat ca urmare a incalcarii, de catre acesta, a anumitor norme legale, a contractului individual de munca sau chiar a regulamentului intern.

Potrivit Codului Muncii, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara si are dreptul sa aplice sanctiuni disciplinare salariatilor sai atunci cand constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

 

Ce este abaterea disciplinara

Potrivit articolului 247 din Codul Muncii, se considera a fi o abaterea disciplinara o fapta in legatura cu munca, care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

 

Ce sanctiuni disciplinare poate aplica un angajator in cazul unui angajat care a savarsit o abatere disciplinara

Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:

a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

Potrivit Codului Muncii, sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Trebuie mentionat insa ca pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

 

Ce pasi trebuie sa parcurga angajatorul inainte sa aplice o sanctiune disciplinara

In afara de avertismentul scris, nicio alta masura nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

Iata ce presupune o cercetare disciplinara prealabila:

  1. Angajatorul va desemna o persoana sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat in legislația muncii, pe care o/il va imputernici in acest sens.
  2. In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de catre persoana desemnata, de catre președintele comisiei sau de catre consultantul extern, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
  3. Neprezentarea salariatului la convocarea facuta fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere comisiei sau persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un consultant extern specializat in legislatia muncii sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

 

Ce trebuie sa curpinda decizia de aplicare a sanctiunii disciplinare

Potrivit Codului Muncii, angajatorul trebuie sa dispuna aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

In mod obligatoriu, decizia trebuie sa cuprinda urmatoarele:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

De asemenea, trebuie stiut ca decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
 

 

 

Citeste mai multe din categoria Legislatia muncii

 

Ultimele noutati

 

 

 

 

 

 

Abonati-va la newsletter-ul Smartree pentru a fi la curent cu toate noutatile din domeniul HR

Sunt de acord cu prelucrarea adresei de e-mail doar pentru asigurarea serviciului de Newsletter, conform cu Politica de Confidentialitate.